Sách giả về Tin giả

Ngày 1/9, toàn giới tinh hoa nhiếp ảnh hội tụ tại liên hoan ảnh phóng sự Visa Pour L’Image tại thành phố Perpignan, Pháp. Đêm…

Nếu bạn thấy hay, vui lòng chia sẻ

Telegram

Tỷ người dùng. Không quảng cáo. Không thuật toán. Chống lại cường quyền. Nghe như mơ. Hãy cẩn thận. I Ngày 6/1/2021, đám đông ủng…

Nếu bạn thấy hay, vui lòng chia sẻ