Token economy, Mạng xã hội và Utopium

Token economy thực chất là dùng phần thưởng vật chất để khuyến khích hành vi. Để thay đổi được hành vi trên bình diện xã hội, token economy phải khuyến khích được 3 loại hoạt động: Thực hiện hành vi, chia sẻ thông tin về hành vi và phản ứng với thông tin. Đây là chuỗi hoạt động kiểu con gà – quả trứng.

Nếu bạn thấy hay, vui lòng chia sẻ

Hai năm rung chuyển Facebook và thế giới

Một ngày cuối tháng 2 năm 2016, Mark Zuckerberg (sẽ viết tắt là MZ), gửi một tin nhắn cho tất cả nhân viên liên quan đến một số hiện tượng bất thường trong công ty. Tại trụ sở của Facebook ở Menlo Park có một bức tường mà mọi nhân viên được viết lên đấy bất cứ thứ gì mình nghĩ. Có ai đó viết lên dòng chữ “Black Lives Matter – Người da đen cũng đáng được sống”. Và có ai đó đã gạch dòng chữ đó đi và viết đè lên “All Lives Matter – Ai cũng đáng được sống”. MZ đã viết: “Người da đen đáng được sống, không có nghĩa là những người khác không đáng. Nhưng gạch dòng chữ đó đi là một hành động có tính bịt mồm, cho rằng tiếng nói của người này quan trọng hơn tiếng nói của người khác.”

Nếu bạn thấy hay, vui lòng chia sẻ