Token economy, Mạng xã hội và Utopium

Token economy thực chất là dùng phần thưởng vật chất để khuyến khích hành vi. Để thay đổi được hành vi trên bình diện xã hội, token economy phải khuyến khích được 3 loại hoạt động: Thực hiện hành vi, chia sẻ thông tin về hành vi và phản ứng với thông tin. Đây là chuỗi hoạt động kiểu con gà – quả trứng.

Nếu bạn thấy hay, vui lòng chia sẻ