Nếu bạn cần giết ai đó! Hãy gọi chúng tôi!

Một ngày đẹp tháng 3 năm 2016, Stephen Allwine (SA), một kỹ thuật viên IT, bước vào một cửa hiệu ăn nhanh sực mùi dầu mỡ Wendy’s ở Minneapolis. Anh ta cần tìm một người đàn ông mặc quần bò sẫm và áo khoác xanh. SA ăn mặc sạch sẽ, đeo cặp kính gọng dây, mang theo người 6000 đô la tiền mặt, mà anh ta có được bằng cách bán mấy thanh bạc và đồng tiền cổ. Anh không muốn ngân hàng nghi ngờ khi mình rút tiền từ tài khoản. Người đàn ông mà anh tìm đang ngồi trong một khoang riêng!

Nếu bạn thấy hay, vui lòng chia sẻ