Đặc sắc

Mô hình AI ngôn ngữ hùng mạnh của Meta đã bị rò rỉ lên mạng – giờ thì sao?

Hai tuần trước, Meta đã cho ra mắt mô hình ngôn ngữ AI mới nhất của mình: LLaMA. Mặc dù không thể truy cập công khai như ChatGPT của OpenAI hay Bing của Microsoft, LLaMA vẫn là đóng góp của Meta vào sự bùng nổ của công nghệ ngôn ngữ AI, hứa hẹn đem lại…

Telegram

Tỷ người dùng. Không quảng cáo. Không thuật toán. Chống lại cường quyền. Nghe như mơ. Hãy cẩn thận. I Ngày 6/1/2021, đám đông ủng…