Đặc sắc

Mặt Tối

Tuần này, FBI vừa xác nhận, một nhóm đòi tiền chuộc mới xuất hiện có tên là DarkSide (Mặt Tối), chịu trách nhiệm về vụ tấn công buộc công ty Colonial Pipeline phải ngừng vận hành 5500 dặm đường ống làm tắc nghẽn dòng chảy xăng, diesel và nhiên liệu máy bay ở bờ Đông…