Đặc sắc

2034: Cuốn tiểu thuyết về cuộc chiến tranh thế giới tiếp theo

PHẦN I: HIỂM HỌA Ở BIỂN NAM TRUNG HOA– BIỂN ĐÔNG BIỂN ĐÔNG 14:47 12/3/2034 (GMT+8) Biển lặng, gây kinh ngạc ngay cả với những người đã 24 năm bôn ba trên biển như bà. Một sự yên tĩnh tuyệt đối từ chân trời này đến chân trời kia, như một tấm khăn trải bàn…